Pelasta Itämeri -palkinto 4D Sieppari -teknologialle

Suomen Messusäätiö palkitsi Weeefinerin 4D Sieppari -teknologian vuoden 2022 Pelasta Itämeri -palkinnolla. Valintakriteereiksi mainittiin teknologian ainutlaatuisuus ja monistettavuus sekä kiertotalouden edistäminen.

Nyt neljättä kertaa jaettava Suomen Messusäätiön rahapalkinto annettiin Weeefinerille. Palkinnolla tahdotaan vuosittain kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi.

”Haemme nimenomaan innovaatiota, jolla voidaan selkeästi parantaa Itämeren tilaa. Itämeren pelastustyössä tarvitaan konkreettisia laitteistoja ja keinoja, jotka eivät enää itsessään vahingoita ekosysteemiä. Weeefiner on kehittänyt laitteiston, jolla on sekä kaupallista potentiaalia että kansainvälistä tarvetta”, kertoo Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöltä.

Haitalliset aineet ovat yksi Itämeren suurimmista ongelmista. Haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja päätyy Itämereen laajalta valuma-alueelta, muun muassa Baltian maista. Ne vaikuttavat suoraan Itämeren elinkelpoisuuteen ja uhkaavat ekosysteemejä.

”Weeefinerin 4D Sieppari -teknologia keskittyy näiden haitallisten aineiden poistoon, joista erityisesti liukoisia raskasmetalleja on todella haastavaa saada kiinni”, Arrakoski-Engardt selittää. 

4D Sieppari mahdollistaa liuenneiden raskasmetallien poiston

Weeefinerin 4D Sieppari -teknologian avulla mereen päätyvät teollisuuden sivuvirrat ja hulevedet voidaan puhdistaa liuenneista raskasmetalleista, joiden poisto muuten vaatisia monimutkaisia ja kalliita investointeja. 

”Helpoin ja konkreettisin tapa estää haitallisten aineiden päätyminen Itämereen, on tarjota teollisuuslaitoksille ja yrityksille laitteistoja, jotka voidaan liittää suoraan olemassa oleviin vesijärjestelmiin”, kertoo Mikko Hänninen, Weeefinerin operatiivinen johtaja. 

Weeefinerin teknologia perustuu 3D-tulostukseen, jota ei ole koskaan ennen käytetty metallien poistoon. Ainutlaatuinen valmistusmenetelmä mahdollistaa kemiallisen toiminnan lisäämisen 3D-tulosteeseen, mikä tuo vielä yhden uuden ulottuvuuden teknologiaan. Näin jo kaupallisesti saatavilla olevista materiaaleista pystytään synnyttämään poikkeuksellisen selektiivisiä ja tehokkaita suodattimia liuenneiden raskasmetallien poistoon. 

Samalla innovaatio mahdollistaa raskasmetallien talteenoton, jolloin ne voidaan palauttaa takaisin teolliseen käyttöön. Metallit voidaan joko käyttää suoraan uudelleen, käsitellä uusiksi raaka-aineiksi tai hävittää asianmukaisesti. Näin voidaan parantaa materiaalikiertoa huomattavasti ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.

Palkintorahat tuotekehitykseen

”Kiitoksia palkintoraadille ja mukana oleville toimijoille. Upea nähdä, että teknologiamme huomioidaan näin merkittävällä palkinnolla. Kiitos myös meidän tiimillemme, joka on tehnyt kovasti töitä sen eteen, että ensimmäiset tuotteet on saatu markkinoille”, Mikko Hänninen kiittää palkinnonjakotilaisuudessa.

Vielä on kuitenkin runsaasti töitä tehtävänä, jotta Weeefinerin ratkaisut saadaan jalkautettua markkinoille laajemmalla skaalalla ja vietyä myös kansainvälisellä tasolla eteenpäin. 

”Palkintorahat tulemme käyttämään tuotekehitykseen ja tuotteen eteenpäin viemiseen.”

Tulevaisuudessa myös ravinteiden poisto mahdollista

Haitalliset aineet, kuten liuenneet raskasmetallit ovat Itämeren toiseksi suurin ongelma. Suurimpana ongelmana on rehevöityminen. Itämereen päätyy runsaasti ravinteita, jotka ovat seurausta ihmisten elämisestä ja työntekemisestä.

”Tällä hetkellä meillä on valmis tuote liuenneiden metallien poistoon ja talteenottoon, mutta tuotekehityksen edetessä teknologiaa voidaan soveltaa tulevaisuudessa mahdollisesti myös ravinteiden, kuten nitraatin, typen ja fosfaattien selektiiviseen poistoon ja talteenottoon”, Mikko Hänninen paljastaa.

Weeefinerista

Weeefiner on Jyväskylän yliopiston Kemian laitoksella syntynyt teknologiayritys, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja materiaalien talteenottoon ja teollisten prosessien tehostamiseen. Tavoitteenamme on haastaa perinteisiä käsityksiä vesienkäsittelystä ja kiertotaloudesta muuntamalla käyttämättömät resurssit kestäväksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi. Lue lisää www.weeefiner.fi  

Pelasta Itämeri -palkinnosta

Suomen Messusäätiö jakaa palkinnon yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin, John Nurmisen Säätiön, Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Tekniikka & Talous -lehden kanssa.  Palkittavasta on voinut lähettää ennakkoon ehdotuksia. Palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluivat Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöltä, Aija Kaski Pidä Saaristo Siistinä ry:stä, Michaela Ramm-Schmidt Baltic Sea Action Groupista ja Harri Junttila Tekniikka & Talous -lehdestä.

Palkinto kiinnosti myös medioita ja Weeefiner kävi muun muassa MTV3:n uutisaamussa kertomassa Weeefinerin toiminnasta ja 4D Sieppari -teknologiasta. Itämeri Palkinnosta mediassa:

Uutisaamu (Alkaa 1:53:40), John Nurmisen säätiöTekniikka & TalousKeskisuomalainenHufvudstadsbladetRadio Suomen Päivä (Alkaa 06:40)

Ota yhteyttä