Palvelut

Hulevesille ja jätevesille

METALLINKIERRÄTYS | ENERGIAN TUOTANTO | KUNNALLISET JÄTEVEDET

Tiukentuvat päästöraja-arvot ja zero waste -tavoitteet asettavat uusia haasteita vedenkäsittelylle. Erityisesti matalien metalli- ja ravinnepitoisuuksien käsittely perinteisin keinoin voi osoittautua hankalaksi vaatien suuria ja monimutkaisia laitteistoja.

Weeefiner tarjoaa ratkaisuja haitallisten epäpuhtauksien selektiiviseen poistamiseen ja raaka-aineiden talteenottoon uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

Esimerkkisovellukset

Remove hazardous metals from stormwater

Saavuta tai ylitä ympäristöpäästötavoitteet. Luonnonvoimat vaikuttavat ulkotiloihin, kuten metallinkierrätyspisteisiin ja logistiikkakeskuksiin. Esimerkiksi sadevesi voi liuottaa metalleja ja saastuttaa valumavesiä. Osa metalleista on akuutin myrkyllisiä jopa pieninä pitoisuuksina ja siksi niille on usein asetettu tiukkoja päästörajoja.

Weeefiner tarjoaa ratkaisuja liuenneiden metallien poistoon. Poistamalla haitalliset epäpuhtaudet selektiivisesti voimme puhdistaa veden kustannustehokkaasti ja vähentää myrkyllisen jätteen määrää.

  • Käsittele vedet kustannustehokkaasti
  • Saavuta tai ylitä ympäristötavoitteet

Esimerkkisovellukset

Talteenota ravinteita jätevesistä

Kunnalliset jätevedet sisältävät merkittäviä määriä ravinteita, kuten nitraattia, rikkiä ja fosforia. Nämä epäpuhtaudet voivat tehdä jätevesien käsittelystä haastavaa. Samaan aikaan jätevesissä on hyödyntämätöntä kiertotalous potentialia, sillä osa niiden sisältämistä materiaaleista luetellaan kriittisiksi raaka-aineiksi.

Weeefinerin 4D Sieppari -teknologia kykenee talteenottamaan ravinteita jätevedestä. Talteenotetut ravinnekonsentraatit voidaan hyödyntää esimerkiksi kierrätyslannoitteissa.

  • Tuottaa lannoitteiden raaka-aineita
  • Saavuta ympäristötavoitteet ja -vaatimukset

Lisää projekteja ja referenssejä

Asiakastarina: Akkumetallin talteenotto Terrafamen kaivosvedestä On Demand -laitteistolla

Weeefiner mukana Välimeren suojeluun tähtäävässä EU Horisontti -hankkeessa

Weeefiner & Sensmet – Uusi teknologia arvokkaiden metallien talteenottoon kaivosvesistä

Kierrätyslannoitteita biomassoista – Weeefiner kehittää menetelmää nitraatin, fosfaatin ja kaliumin talteenottoon

Puolustusvoimien ja Weeefinerin kehityshanke kenttäpilotoinnissa

Kustomoitu

Prosessisuunnittelu

Tavoitteemme on löytää paras ratkaisu prosessillesi. Projektipolun aikana tiimimme räätälöi 4D Siepparin saavuttamaan talteenottotavoitteesi mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Aloita tästä

Selvitetään, kuinka voimme muuntaa prosessisi kestäväksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi

Ota yhteyttä