Asiakastarina: Jalometallit talteen Kemiran prosessivesistä

Projektin tavoitteena on auttaa Kemiraa hyödyntämään prosessissaan käytettävät jalometallit tehokkaammin. Arvokkaiden metallien talteenotolla ja niiden paikallisella uusiokäytöllä voidaan vähentää kierrätys- ja rahoituskustannuksia merkittävästi.

Jalometallipitoista vettä on sellaisenaan vaikea uusiokäyttää, joten Kemiran prosessissa tarvitaan ratkaisua, joka kykenee selektiivisesti keräämään liuenneet kohdemetallit prosessi- ja jätevesistä.

Erityisesti arvokkaiden metallien kohdalla mahdollisimman tarkka talteenotto on tärkeää, jotta kalliita resursseja ei hukattaisi. Samalla tulee kehittää systeemi, jonka avulla talteen otetut metallit saadaan palautettua helposti takaisin prosessiin.

”Kyseisessä prosessissa on useita erityyppisiä jätevirtoja, joiden hyödyntämisestä olemme kiinnostuneita. Projektin alussa meitä kiinnosti erityisesti selvittää, voisiko Weeefinerin 4D Sieppari -ratkaisua hyödyntää useammankin virran kohdalla”, kertoo Juhani Paloniemi, Kemiran tekninen päällikkö.

Kustomoitu laitteisto selkeän projektipolun avulla

Jokainen asiakastapaus on erilainen, joten kaikki Weeefinerin toimittamat prosessit ja laitteistot räätälöidään vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Tämän vuoksi palveluprosessi jakautuu neljään vaiheeseen, joihin sisältyy varsinaisen laitetoimituksen lisäksi prosessin optimointi sekä laboratorio- että pilottilaitteistoilla.

”Rakenteellisesti projektipolku sopii tämän kaltaiseen laitteistosuunnitteluun todella hyvin. Projekti on siirtynyt helposti ja johdonmukaisesti alkutestauksesta skaalatumpaan testaukseen ja siitä vielä pilotointiin”, Paloniemi kommentoi.

”Lisäksi palvelu on ollut koko projektipolun ajan tehokasta, sujuvaa ja mukavaa.”

Testauksen ja pilotoinnin tavoitteena on selvittää, millainen 4D Sieppari -ratkaisu sopisi parhaiten Kemiran tarpeisiin ja mitä laitteistoa kokonaisuuteen tarvitaan. Samalla prosessi optimoidaan keräämään kohdemetallit talteen mahdollisimman tarkasti, mutta kustannustehokkaasti.

Kohdemetallit talteen jopa sataprosenttisesti

Tällä hetkellä prosessin tärkeimmät ominaisuudet on määritetty ja testattu laboratoriossa. Tulokset ovat erittäin lupaavia ja halutut metallit saadaan talteen jopa 100 % tehokkuudella sekä prosessi- että jätevesistä. Lisäksi talteen otettu materiaali saadaan prosessista ulos muodossa, joka on paikallisesti (on-site) helposti hyödynnettävissä eli metallit voidaan palauttaa suoraan takaisin kiertoon.

”Testausten perusteella on selkeää, että 4D Sieppari on monipuolinen ja tehokas tuote erilaisten jätevirtojen puhdistukseen ja hyödyllisten metallien talteenottoon. Kaikin puolin yksinkertainen ja helposti lähestyttävä tuote”, Paloniemi kertoo.

Nyt projekti on edennyt pilotointivaiheeseen, jonka aikana 4D Siepparin toimintaa testataan jo tuhansien litrojen mittakaavassa Weeefinerin pilottikonttia hyödyntäen. Tässä vaiheessa tehdään vielä viimeiset hienosäädöt prosessiin ennen tuotantomittakaavan laitteiston suunnittelua ja rakentamista.

Kuva Weeefinerin pilottikontilta. Pilottikontin avulla prosessia voidaan testata tuhansien litrojen mittakaavassa.

Tietoja Kemirasta

Kemira Oyj valmistaa kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille, kuten massa-, paperi-, öljy-, ja kaasuteollisuuteen sekä vedenkäsittelyyn. Johtava asema alalla perustuu prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemira.com

Tietoja Weeefinerista

Weeefiner on teknologinen edelläkävijä, joka tarjoaa ratkaisuja teollisten prosessien virtaviivaistamiseen ja tuotannon sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kiristyneet ympäristömääräykset ja -tavoitteet ovat lisänneet tarvetta käytännöllisille ja kustannustehokkaille kiertotalousratkaisuille. Nopeasti kasvava startup-yritys tarjoaa työkaluja ja palveluita metallien talteenottoon ja auttaa muuttamaan vähäarvoiset ja myrkylliset jätevirrat kestäväksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi. Weeefiner.fi

Ota yhteyttä