FI | EN

Tuotteet

4D Scavenger - Ratkaisu vedenkäsittelyn haasteisiin

4D Scavengerin eli siepparin avulla prosessi-, jäte- ja sivuvirtoihin liuenneet metallit ja ravinteet saadaan kerättyä tehokkaasti talteen. Näin sekä arvokkaat että kriittiset metallit ja ravinteet voidaan palauttaa takaisin kiertoon ja haitalliset materiaalit pystytään poistamaan kustannustehokkaasti.

Container Pilottikontti
4D Scavenger

KOMPAKTI

Tehoa pienessä koossa

Perinteisiä menetelmiä huomattavasti nopeamman toimintansa ansiosta 4D Scavenger-yksiköt ovat laitteistokooltaan merkittävästi pienempiä. Ratkaisun tehokkuus mahdollistaa pienemmät yksikkökoot, mikä helpottaa 4D Scavengerin yhdistämistä jo olemassa oleviin prosesseihin.

Tehokkaan toimintansa ansiosta pieni laitteisto pystyy prosessoimaan suuriakin prosessi- ja jätevirtoja vaivattomasti. Samalla kompakti ratkaisu mahdollistaa perinteisiä menetelmiä pienemmät jätevesimäärät.

SELEKTIIVINEN

Innovatiivinen teknologia

4D Scavengerin ytimenä toimii suodatinyksikkö, jonka materiaalia ja huokoisuutta muokkaamalla sieppari voidaan valjastaa keskittymään haluttuihin kohdemateriaaleihin, kuten palladiumiin (Pd), kultaan (Au), sinkkiin (Zn) tai lyijyyn (Pb). Ytimen kustomoinnilla sieppari voidaan kohdistaa lähes minkä tahansa metallin talteenottoon. 

Liittämällä 4D Scavenger-yksiköitä peräkkäin, voidaan samalla ratkaisulla talteenottaa useita metalleja. Tehokkaan talteenoton jälkeen metallit on helppo pestä omiksi jakeikseen eri suodatinyksiköistä.

Scavenger discs

TEHOKKAAMPI

Enemmän kuin paras mahdollinen teknologia

Yhdistämällä perinteisiä vesienkäsittelyratkaisuja uuteen valmistusteknologiaan saadaan aikaan uusi, innovatiivinen tuote, joka vastaa perinteisten menetelmien ongelmiin.

4D Scavengerin ennennäkemätön talteenottotarkkuus mahdollistaa myös pienten pitoisuuksien tehokkaan talteenoton ja tuo kustannustehokkaamman tavan prosessi- ja jätevirtojenkäsittelyyn.

 

Kiinnostuitko tuotteesta?

Palveluprosessi aloitetaan lyhyellä kartoituksella, jossa määritellään 4D Scavengerin sopivuus prosesseihinne.
Ota yhteyttä tai tutustu palveluprosessiin.