FI | EN

Palvelut

Teollisuudelle

MISSÄ VOIMME AUTTAA?

Metallien talteenotto

Ota talteen arvokkaat metallit, kuten jalometallit ja kriittiset raaka-aineet teollisuuden prosessivirroista, jätevedestä ja liuoksista

Talteenoton hyödyt

  • Raaka-aineita vihreän siirtymän tuotteisiin
  • Pienemmät raaka-aineiden hankintakustannukset ja hiilijalanjälki
  • Pienempi varastoarvo ja lyhyempi kierrätysaika

Yleiset käyttökohteet

PROSESSITEOLLISUUS | KAIVOSTEOLLISUUS | METALLIEN JALOSTUS

MISSÄ VOIMME AUTTAA?

Ravinteiden talteenotto

Voit talteenottaa typpeä nitraatti-, nitriitti- ja ammoniummuodossa, rikkiä sulfaattina tai sulfiittina ja fosforia eri ioneina

Talteenoton hyödyt

  • Tuota raaka-aineita lannoitteisiin
  • Tavoita ympäristötavoitteet ja vaatimukset
  • Alhaisemmat jätteenkäsittelykustannukset

Yleiset käyttökohteet

KAIVOSTEOLLISUUS | JÄTEVEDET

MISSÄ VOIMME AUTTAA?

Poista haitalliset raaka-aineet

Saavuta ympäristötavoitteet kustannustehokkaasti poistamalla selektiivisesti metalleja, kuten Cd, Pb. Hg, Zn, Cu ja Ni sekä orgaanisia epäpuhtauksia, kuten PFAS

Selektiivisen vedenkäsittelyn hyödyt

  • Kustannustehokas vedenpuhdistus myös pienillä (µg/l) metallipitoisuuksilla
  • Pieni CAPEX kompaktien yksikkökokojen ansiosta
  • Erittäin alhainen OPEX valikoivuuden ja vähäisen jätteen syntymisen vuoksi

Yleiset käyttökohteet

KAIVOSTEOLLISUUS | METALLINJALOSTUS | HULEVEDET

Tarvitsetko talteenottoratkaisuja?

Selvitä, mitä hyötyjä Weeefinerin talteenotto- ja vedenkäsittelyratkaisuista on teidän toiminnallenne. Vastaa nopeaan kyselyymme ja saat tietää, vastaavatko ratkaisumme talteenottotarpeisiinne.

Tee testi