Palvelut

Metallinjalostukseen

HYDROMETALLURGIA | AKKUMATERIAALIT | PINNOITUS

Hydrometallurgiset prosessit voivat tuottaa merkittäviä määriä liuenneita metalleja. Näiden metallien kertyminen voi heikentää prosessin tehokkuutta tai estää koko toiminnan.

Weeefiner tarjoaa ratkaisuja ja palveluita liuenneiden metallien talteenottoon nestemäisestä jätteestä sekä ratkaisuja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja raaka-aineiden kierrätyksen mahdollistamiseksi.

Esimerkki käyttökohteet

Pidennä prosessinesteiden käyttöikää

Laimennettuja happoja käytetään yleisesti happopesussa ja peittauksessa. Prosessikylpyjen säännöllinen puhdistus ja huolto voivat auttaa pidentämään niiden käyttöikää ja ehkäisemään haitallisten komponenttien kertymistä.

Weeefiner tarjoaa kompakteja ja kustannustehokkaita ratkaisuja eräkäsittelyyn. Teknologiamme voi toimia haastavissa rehuissa ja poistaa häiritseviä epäpuhtauksia.

  • Tehosta toimintaa
  • Säästä prosessin operointikustannuksissa

Esimerkki käyttökohteet

Tuottaa kierrätysraaka-aineita

Korkeita metallipitoisuuksia sisältävät prosessivedet ja liuokset on kierrätettävä asianmukaisesti käytön jälkeen. Jos liuos sisältää vaarallisia aineita, jätteen käsittelykustannukset voivat olla merkittäviä.

Huippuluokan 4D Sieppari -teknologiamme vähentää vaarallisen jätteen määrää ja tuottaa jätteestä korkealaatuista metallikonsentraattia. Monilla metallikonsentraatioilla on itsessään taloudellista arvoa, sillä niitä voitaisiin käyttää vesikemikaaleina, akkumateriaaleina tai vihreinä siirtymämateriaaleina.

  • Kierrätä raaka-aineet ja lisää niiden arvoa
  • Pienennä jätteen käsittelykustannuksia

Lisää projekteja ja referenssejä

Asiakastarina: Akkumetallin talteenotto Terrafamen kaivosvedestä On Demand -laitteistolla

Weeefiner mukana Välimeren suojeluun tähtäävässä EU Horisontti -hankkeessa

Weeefiner & Sensmet – Uusi teknologia arvokkaiden metallien talteenottoon kaivosvesistä

Kierrätyslannoitteita biomassoista – Weeefiner kehittää menetelmää nitraatin, fosfaatin ja kaliumin talteenottoon

Kustomoitu

Prosessisuunnittelu

Tavoitteemme on löytää paras ratkaisu prosessillesi. Projektipolun aikana tiimimme räätälöi 4D Siepparin saavuttamaan talteenottotavoitteesi mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Aloita tästä

Selvitetään, kuinka voimme muuntaa prosessisi kestäväksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi

Ota yhteyttä