Palvelut

Kaivosteollisuudelle

SIVUVIRRAT | SULJETUT KAIVOKSET | VEDENHALLINTA

Kaivostoiminnassa syntyy monimutkaisia jätevesiä ja sivuvirtoja, jotka sisältävät tyypillisesti liuenneiden metallien ja ravinteiden seoksia. Yleiset vedenkäsittelymenetelmät voivat olla riittämättömiä täyttämään päästömääräyksiä ja yhteiskunnan odotuksia, ja ne usein tuottavat sivutuotteena suuria määriä käyttökelvotonta lietettä tai sakkaa.

Weeefiner tarjoaa kaivoksille laitteet ja palvelut ympäristötavoitteiden saavuttamiseen ja muuttamaan kaivosvesistä uusioraaka-aine lähteitä. 

Esimerkki käyttökohteet

Hyödynnä sivuvirtoja ja kaivosjätettä paremmin

Kaivostoiminnan luonteesta johtuen liuenneita metalleja ja mineraaleja, kuten fosfaattia, kuparia ja harvinaisia maametallien alkuaineita, voi löytyä suotovesistä, jätekivestä ja rikastusjätteestä.

Valikoivan talteenoton avulla sivuvirrat voidaan valjastaa sekundäärisiksi resurssilähteiksi ja näin voidaan maksimoida olemassa olevan kaivostoiminnan potentiaali.

  • Löydä uusia tulonlähteitä
  • Kasvata kaivokselta saatavien materiaalien määrää

Esimerkki käyttökohteet

Kohti kestävää kaivostoimintaa

Ympäristövahinkojen ehkäisy ja vesiensuojelu ovat olennaisia osa kestävää kaivostoimintaa. Suuri määrä liuenneita epäpuhtauksia voi estää veden uudelleenkäytön ja aiheuttaa vahinkoa ympäröivälle ympäristölle.

Haastavia kaivosvaikutteisia vesiä voi olla vaikea hallita. Weeefinerin selektiivien teknologia voi täydentää nykyistä vedenkäsittelyä poistamalla sitkeät metallijäämät.

  • Minimoi jätejäämät
  • Vähennä lietteen ja sakan määrää

Lisää projekteja ja referenssejä

Kustomoitu

Prosessisuunnittelu

Tavoitteemme on löytää paras ratkaisu prosessillesi. Projektipolun aikana tiimimme räätälöi 4D Siepparin saavuttamaan talteenottotavoitteesi mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Aloita tästä

Selvitetään, kuinka voimme muuntaa prosessisi kestäväksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi

Ota yhteyttä