Weeefiner voitti kansainvälisen kaivosyhtiö Erametin innovaatiokisan

Weeefiner voitti Erametin ja EITRawMaterialsin järjestämän innovaatiokilpailun liuenneiden metallien talteenottoratkaisuillaan. Voiton myötä Weeefiner kasvattaa jalansijaansa kaivosteollisuuden innovatiivisten vedenkäsittelyratkaisujen toimittajana.

Weeefiner osallistui Erametin ja EITRawMaterialsin järjestämään innovaationkilpailuun (Water Resource Innovation Challenge), jossa etsittiin ratkaisuja kaivosteollisuuden vedenhallinnan haasteisiin. Kesäkuussa 2023 alkanut kilpailu huipentui Pariisissa järjestettyyn finaaliin 13. maaliskuuta 2024. Weeefiner vei voiton 4D Sieppari -ratkaisullaan, joka soveltuu sekä vesien käsittelyyn että liuenneiden metallien talteenottoon. 

Kaivos- ja metalliteollisuudessa vesi on elintärkeä raaka-aine, jonka saatavuus ja riittävyys on rajallista. Kansainvälisen veden kysynnän odotetaan kasvavan jopa 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, ilmastonmuutoksen vielä pahentaessa vesipulaa. Erametin innovaatiokilpailun tavoitteena on etsiä uusia ratkaisuja vedenhallinnan haasteisiin. Yksi 4D Siepparin hyödyistä on, että ratkaisu kykenee vähentämään vedenkulutusta, mikä on äärimmäisen tärkeää nykyajan kaivostoiminnassa.

”Tämä innovaatiokilpailu on ollut erinomainen mahdollisuus esitellä teknologiaamme ja sen soveltuvuutta kaivos- ja metalliteollisuuden vesienkäsittelyyn”, kommentoi Weeefinerin toimitusjohtaja Mikko Hänninen voittoa. ”On ollut upea kokemus päästä työskentelemään yhdessä kaivosalan asiantuntijoiden kanssa kilpailun aikana.”

Palkintona 50 000 euroa ja yhteistyö Erametin kanssa

Kilpailuun tuli hakemuksia yli 90 starupilta ja pk-yritykseltä ympäri maailman. Näistä yhdeksästäkymmenestä valikoitui neljä yritystä, jotka pääsivät finaaliin esittelemään ratkaisujaan. Finaalissa ratkaisut esiteltiin Erametin johdolle. 

Weeefiner voitti 50 000 euron palkinnon ratkaisunsa testaamiseen ja validoimiseen Erametin kohteessa. Palkinto on paitsi hieno tunnustus Weeefinerille myös konkreettinen askel Weeefinerin ja Erametin välisessä yhteistyössä. Yhteistyö alkaa pilotointiprojektilla, jonka tarkoituksena on vastata Erametin esittämiin vedenkäsittelyn haasteisiin. 

”Odotamme innolla yhteistyön jatkamista Erametin kanssa”, kertoo Hänninen. ”On hienoa olla mukana kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.”

Aiheesta mediassa:

Erametista

Eramet on kansainvälinen kaivos- ja metallurgiayritys, jonka pääkonttori sijaitsee Pariisissa, Ranskassa. Eramet-konserni keskittyy keskeisten metallien ja seosten valmistukseen eri teollisuudenalojen tarpeisiin, korostaen samalla kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa.

Weeefinerista

Weeefiner on suomalainen edelläkäijä metallien ja ravinteiden talteenotossa, tarjoten innovatiivisia vedenkäsittelyratkaisuja eri teollisuuden aloille, kuten kaivoksille ja metallurgiaan sekä prosessiteollisuuteen. 

Ota yhteyttä