Ravinteiden talteenotto -hanke pilotoinnissa Luken kalankasvattamolla

4D Sieppari™ ratkaisua pilotoidaan Luonnonvarakeskuksen tutkimuslaitoksella Laukaassa. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan kuuluva hanke on merkittävä askel kohti kestävämpää kiertovesikalankasvatusta mahdollistaen ravinteiden kierrätyksen ja veden laadun ylläpidon.

Vuoden 2023 alussa Weeefiner aloitti hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää liuenneiden ravinteiden talteenottoon kiertovesikalankasvatuksessa syntyvistä ravinnepitoisista vesistä. Weeefinerin vetämässä hankkeessa keskitytään liuenneiden ravinteiden talteenottoon innovatiivisella 4D Sieppari™ -teknologialla.

”Teknologia on alun perin keskittynyt metallien talteenottoon, mutta hankkeen myötä olemme pystyneet laajentamaan teknologian käyttöä myös ravinteisiin. Tässä hankkeessa erityisesti nitraattiin”, kertoo hankkeessa mukana oleva kehityskemisti Iida Kortelahti.

Hanke on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta.

Weeefiner nutrient recovery system in piloting with Jouni

Projekti-insinööri Jouni Väli-Torala viimeistelemässä laitteistoa ennen pilotin aloitusta.

Laboratoriokehityksen pohjalta kenttätesteihin Laukaan kalankasvattamolle

Hankkeen aikana menetelmää on validoitu kattavasti laboratoriossa. Kokeiden aikana on löydetty parhaiten toimivat talteenottomateriaalit ja selvitetty prosessista saatavan ravinnekonsentraatin koostumusta. Lupaavien laboratoriotulosten perusteella siirryttiin isomman mittakaavan testeihin Luonnonvarakeskuksen kiertovesikalankasvattamolle Laukaaseen. Pilotointitestaus suoritetaan automaattisella laitteistolla, joka mahdollistaa jatkuvatoimisen pilottiajon. Pilotoinnista saadaan arvokasta tietoa prosessiin skaalaamisesta ja pidempiaikaiseen ajoon liittyvistä asioista. Kenttätestaus aloitettiin marraskuussa 2023 ja se päättyy keväällä 2024.

Pilotoinnin aikana on kehitetty laitteiston automaatiota mahdollistaen laitteiston tehokkaamman käytön. Lisäksi on saatu tietoa sieppareiden käyttäytymisestä ja pystytty kehittämään toimivampi pesuprosessi sieppareille.

”Pilotin aikana olemme päässeet testaamaan uudentyyppisiä sieppareita. Olemme nähneet kiintoaineen vaikutuksen prosessiin ja saaneet hyviä tuloksia tehokkaampien pesujen toteutuksesta”, Kortelahti valottaa.

Tulosten perusteella Weeefiner on kerryttänyt paljon tietoa prosessin toiminnasta oikeissa olosuhteissa ja teknologia on valmiina suuremman mittaluokan prosessin toteuttamiseen. Hanke on luonut vahvan pohjan vastaavanlaisen kaupallisen ratkaisun kehittämiseen.

Lisätietoa hankkeesta:

Ota yhteyttä