Asiakastarina: Akkumetallin talteenotto Terrafamen kaivosvedestä On Demand -laitteistolla

Weeefinerin talteenottolaitteisto auttaa Terrafamea hyödyntämään prosessiveteen päätyneen liuenneen akkumetallin mahdollistaen samalla puhdistetun prosessiveden uudelleenkäytön. On Demand -laitteisto on joustavasti Terrafamen käytössä ja automaattinen etäohjaus takaa sujuvan, kustannustehokkaan talteenoton.

Terrafame on akkukemikaalien tuotantoon erikoistunut suomalainen kaivosteollisuuden yritys. Terrafamen laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan sähköautoon vuodessa.

Weeefinerin akkumetallien talteenottolaitteiston tehokkuus perustuu selektiivisyyteen – sen sijaan, että vedestä pyrittäisiin poistamaan kaikki mineraalit, talteenottolaitteisto keskittyy nimenomaan kohdemetallin poistoon. Toimintamalli mahdollistaa prosessiveden kustannustehokkaan käsittelyn sekä poistetun metallin kierrätyksen.

Terrafamelle laitteistoratkaisun hyödyt ovat moninkertaiset; laitteisto tuottaa metallikonsentraattia, joka voidaan suoraan hyödyntää Terrafamen akkukemikaalituotannossa, maksimoiden näin kaivosprosessin tuottaman raaka-aineen määrän sekä vähentäen käsiteltävää jätettä. Samalla puhdistettu prosessivesi voidaan kierrättää sisäisesti Terrafamella ja hyödyntää muissa prosesseissa.

Helppo käyttöönotto On Demand -laitteistolla

Terrafamen käytössä oleva On Demand -laitteisto on rakennettu siirrettävään merikonttiin, mikä tekee käyttöönotosta helppoa ja nopeaa. Lisäksi laitteistoratkaisu sisältää kaikki tarvittava esikäsittely- ja talteenottomoduulit sujuvaan operointiin. On demand -periaate mahdollistaa laitteiston vuokrauksen tarpeen mukaan, jonka jälkeen laitteisto palaa Weeefinerille ja voidaan kustomoida muihin käyttötarkoituksiin.

”Puhdistuslaitteisto ei vaadi aktiivista operointia, vaan automaatio ja etävalvonta mahdollistavat sujuvan operoinnin vuorokauden ympäri. Näin voimme vähentää henkilöresurssien käyttöä ja tarjota vedenkäsittelyä kustannustehokkaasti”, kertoo Elmeri Lahtinen, Weeefinerin teknologiajohtaja.

”Olemme kiinnittäneet huomiota myös kemikaalikulutukseen ja optimoineet prosessia siten, että puhdistuslaitteistomme kemikaalikulutus on moninkertaisesti alhaisempaa verrattuna esimerkiksi kilpaileviin vedenkäsittelyratkaisuihin. Näin voimme tarjota konkreettisia kiertotalousratkaisuja, jotka ovat paitsi ympäristöystävällisempiä, myös erittäin kilpailukykyisiä perinteisiin puhdistusmenetelmiin nähden.”

Talteenottoratkaisun hyödyt:

  • Auttaa prosessiveden metallipitoisuuksien hallinnassa
  • Tuottaa käyttökelpoista metallikonsentraattia, joka voidaan hyödyntää jalostusprosesseissa
  • Mahdollistaa puhdistetun prosessiveden uudelleenkäytön
  • Alentaa vedenkäsittelyn kemikaalikulutusta
  • Tekee vedenkäsittelystä joustavaa ja käyttöönotosta helppoa

Terrafamesta

Terrafame toimittaa globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Weeefinerista

Weeefiner on teknologinen edelläkävijä, joka tarjoaa ratkaisuja teollisten prosessien virtaviivaistamiseen ja tuotannon sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kiristyneet ympäristömääräykset ja -tavoitteet ovat lisänneet tarvetta käytännöllisille ja kustannustehokkaille kiertotalousratkaisuille.

Ota yhteyttä