EU:n akkuasetus tietää isoja muutoksia akkualalle – näin paljon kierrätysmetalleja tulee jatkossa käyttää

Elokuussa 2023 voimaan astunut EU:n akkuasetus pyrkii pitämään akkukysynnän kasvun ja sen ympäristövaikutukset kestävinä ja hallittavina. Asetus tietää isoja muutoksia akkualalle, mutta samalla kierrätyksen ja kierrätysmateriaalien käytön lisääminen voivat tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisuudelle.

Akkujen kysynnän odotetaan kasvavan jopa 14-kertaiseksi vuosien 2018 ja 2030 välillä muun muassa liikenteen sähköistymisen seurauksena. Uusi akkuasetus pyrkii pitämään kasvun hallittuna ja kestävänä. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä akkujen ja paristojen sisältämien arvokkaiden materiaalien talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.

Saara Tuhkanen, Weeefinerin kehityspäällikkö, huomauttaa, että tämä kasvu tuo mukanaan muutoksia koko akkualan arvoketjussa, valmistuksesta myyntiin saakka. Samalla se kuitenkin voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia liittyen metallien talteenottoon ja hyödyntämiseen.

”Metallien talteenottoon erikoistuneena yrityksenä akkuasetuksen kaltaiset muutokset ovat merkittäviä, sillä pyrimme aktiivisesti edistämään raaka-aineiden kestävää kiertoa. Samalla asetus avaa asiakkaillemme uusia yhteistyömahdollisuuksia, jotka parhaimmillaan voivat hyödyttää kaikki osapuolia.”

EU:lta tiukat kierrätystavoitteet akkumetalleille

Akkuasetuksen antamat tavoitteet ovat merkittäviä. Sen lisäksi, että asetus panostaa akkujen ja paristojen keräykseen, se asettaa myös erillisiä vaatimuksia kerättyjen akkujen talteenotolle ja kierrätettyjen materiaalien käytölle uusien akkujen valmistuksessa.

Asetuksen seurauksena kierrätettyjen metallien käyttöosuusvelvoite on vuoteen 2031 mennessä lyijylle 85 %, koboltille 16 % ja litiumille sekä nikkelillä 6 %. Lisäksi vuoden 2027 lopussa kerätyistä akuista ja paristoista on talteen otettava 90 % akkujen koboltista, kuparista, lyijystä ja nikkelistä sekä 50 % litiumista. Vuoteen 2031 mennessä koboltin, kuparin, lyijyn ja nikkelin kohdalla talteenottovaatimus nousee jo 95 % ja litiumin kohdalla 80 %.

Kierrätettyjen metallien käyttöosuusvelvoite akuissa vuoteen 2031 mennessä

Asetuksessa on myös muita velvoitteita liittyen muun muassa hiilijalanjäljen seurantaan, suorituskykyvaatimuksiin, kuluttajien ja korjaajien tiedottamiseen sekä akkujen sisältämien haitta-aineiden määrään.

Talteenotto ja kierrätys avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Weeefinerin toimitusjohtaja Mikko Hänninen uskoo, että akkuasetus tulee haastamaan teollisuustoimijoita etsimään uusia ja innovatiivisia lähestymistapoja akkumetallien keräykseen ja kierrätykseen.

”Mistä akkuihin tarvittavat kierrätysraaka-aineet saadaan? Osa metalleista voidaan varmasti kierrättää vanhoista akuista, mutta kierrätysprosessi on pitkä ja akkujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kaikkea ei voi kierrättää edes optimistisimmissa skenaarioissa, joten vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä tarvitaan”, Mikko Hänninen selittää.

”Me Weeefinerilla uskomme, että vastaus löytyy vesistä. Monien teollisuusasiakkaidemme sivu-, prosessi-, ja jätevirtoihin kertyy merkittäviä määriä arvokkaita akkumetalleja. Vaikka halu metallien talteenottoon on olemassa, usein haasteena on, että nämä metallit ovat kyseisissä prosesseissa arvottomia tai jopa haitallisia. Toivomme, että akkuasetus innostaa teollisuustoimijoita luomaan yhä enemmän kiertotalouden mukaisia arvoketjuja, joissa hyödyntämättömät metallit voidaan ohjata esimerkiksi akkuteollisuuden raaka-aineiksi.” 

Lisätietoa EU:n akkuasetuksesta:

Valtioneuvosto.fi

Battery regulation in different languages

Ota yhteyttä