Weeefiner & Sofi Filtration – innovatiivisia vedenkäsittelyratkaisuja teollisuuden haasteisiin

Weeefiner ja Sofi FIltration ovat aloittaneet strategisen yhteistyön vastatakseen teollisuuden monimutkaisiin vedenkäsittelyhaasteisiin. Yhdessä yritykset pyrkivät keihttämään innovatiivisia ja kokonaisvaltaisia vedenkäsittelyratkaisuja vastaamaan teollisuussektorin kasvaviin vaatimuksiin.

Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan merkittäviä haasteita veden saatavuudelle, mikä pakottaa teollisuusyritykset sopeutumaan tuleviin vesihaasteisiin ennakoivasti. Vesitehokkuuteen ja raaka-aineidenkierrätykseen keskittyminen paitsi tukee teollisuussektorin ekologista kestävyyttä myös talouskasvua.

Weeefinerin ja Sofi Filtrationin yhteistyö on merkittävä edistysaskel teollisten vedenkäsittelyprosessien kehityksessä. Yhdistämällä teknologiansa ja osaamisensa pk-yritykset pyrkivät tuomaan teollisuusmarkkinoille kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka mahdollistaa kestävän vedenkäsittelyn omaksumisen. 

”Yhteistyömme tavoitteena on tarjota kokonaisratkaisu, joka käsittelee sekä teollisuusvesien liuenneita että kiinteitä aineita ja siten edistää kestävyyttä ja tehokkuutta teollisuudessa”, sanoo Mikko Hänninen, Weeefinerin toimitusjohtaja.

”Uskomme, että raaka-aineiden uudelleenkäyttö ja vesien kierrättäminen ovat ensisijaisen tärkeitä tavoitteita erityisesti tulevaisuudessa.”

Ratkaisu hienojen kiinteiden aineiden ja liuenneiden materiaalien käsittelyyn

Aalto yliopiston tutkimuksesta ponnahtanut Sofi Filtration tarjoaa innovaatiota, joka keskittyy hienojen kiinteiden aineiden erottamiseen teollisuusvesistä. Yrityksen patentoitu selkeytyssuodatin mahdollistaa erittäin pienten hiukkasten (< 10 µm) poistamisen, jotka muun muassa haittaavat lämmönsiirtoa, kemiallisia prosesseja sekä veden jatkokäsittelyä.

Yhteisratkaisussa suodatettu vesi käsitellään Weeefinerin edistyksellisellä 4D Sieppari™ -teknologialla. Alun perin Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa kehitetty teknologia kykenee paitsi erottamaan liuenneet metallit vedestä, myös talteenottamaan ne hyötykäyttöä varten. 4D Sieppari™ -käsittely sekä maksimoi liuenneiden raaka-aineiden arvon sekä vähentää jätevesien käsittelystä aiheutuvaa ympäristökuoritusta.

Weeefinerin 4D Sieppari™ -reaktori sekä pienoismalli Sofi Filtrationin ratkaisusta.

Yhteisprojekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin rahoittamasta Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta. Projekti on linjassa Suomen kestävän kasvun ohjelman kanssa, joka pyrkii tukemaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävää kasvua sekä edistämään kilpailukykyä, investointeja, osaamista sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Projekti aloitettiin syyskuun 2023 alussa. Projektin aikana Weeefiner ja Sofi Filtration tulevat pilotoimaan kehitettyä ratkaisua useissa pilottikohteissa Euroopassa tunnistaakseen ratkaisun lupaavimmat sovelluskohteet. Pilottikohteet valitaan kattavan markkinatutkimuksen perusteella, jossa painotetaan erityisesti kansainvälistä vientiä.

Yhteistyö toimijoiden välillä on avainasemassa vesiosaamisen viennissä, erityisesti suurten teollisuusasiakkaiden kanssa työskennellessä. Ratkaisujen yhdistäminen kattaviksi tarjoamiksi auttaa pienempiä vesialan toimijoita vastaamaan kilpailukykyisesti asiakkaidensa tarpeisiin sekä mahdollistaa perinteisten vedenkäsittelyhaasteiden selättämisen.

”Koemme, että suomalaisten vesiteknologiatoimittajien tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä tarjotakseen kokonaisvaltaisia ratkaisuja teollisuudelle. Maassamme on paljon huippuosaajia ja äärimmäisen kehittynyttä teknologiaa, jota arvostettaisiin maailmalla. Isot toimijat etsivät kuitenkin nimenomaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, eivät yksittäisiä teknologioita”, kertoo Riina Salmimies, Sofi Filtration Oy:n toimitusjohtaja.

”Yhdessä voimme nostaa suomalaista vesikäsittelyosaamista uudelle tasolle ja edistää kestävää kasvua.”

Weeefinerista

Weeefiner Oy on suomalainen metallien ja ravinteiden talteenoton edelläkävijä, joka tarjoaa innovatiivisia vesikäsittelyratkaisuja teollisuuteen. Weeefinerin tarina sai alkunsa rohkeasta innovaatiosta, joka pyrki mullistamaan liuenneiden raaka-aineiden kierron. Vuonna 2017 perustettiin Weeefiner Oy jatkamaan teknologian kehittämistä ja hallinnoimaan patenttia. 4D Sieppari™ -teknologian pilottikäyttö käynnistyi vuoden 2020 lopussa ja ensimmäinen laitetoimitus tapahtui kesällä 2022. Tähän mennessä Weeefiner on jo toteuttanut yli 50 talteenoton kehityshanketta asiakkaille eri toimialoilla.

Sofi Filtrationista

Sofi Filtration Oy on suomalainen vuonna 2011 perustettu start-up-yritys. Yritys erikoistuu hienojen kiinteiden aineiden erottamiseen teollisuusvedestä käyttäen patentoitua mekaanisesti itsepuhdistuvaa Sofi Filter® -suodatinta. Suodatin ei vaadi erillisiä kemikaaleja erottamiseen, ja se puhdistaa itsensä automaattisesti, vaatien vain minimaalisesti operointia. Nykyisiä asiakkaita löytyy voimalaitoksista, kaivos- ja mineraaliteollisuudesta, terästehtailta ja metallinjalostamoilta sekä sellu- ja paperiteollisuudesta eri puolilta Eurooppaa. 

Ota yhteyttä