Weeefiner mukana KasvuOpenin Kiertotalouden kasvupolku -ohjelmassa

Weeefiner on valittu KasvuOpenin Kiertotalouden kasvupolku -ohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on tuoda yhteen kiertotaloutta edistäviä yrityksiä ja sparrata yrityksiä kiertotalouden näkökulmasta. 

Weeefiner Oy tarjoaa innovatiivisia vedenkäsittelyratkaisuja teollisuuteen, joiden avulla prosessi- ja jätevesiin päätyneet raaka-aineet saadaan palautettua takaisin kiertoon. 

KasvuOpenin kiertotalouden kasvupolku -ohjelmaan valittiin 15 yritystä, joiden palvelut tai tuotteet edistävät vihreää siirtymää teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä. Ohjelmaan haettiin erityisesti yrityksiä, joilla on jo selkeä kasvustrategia tai tuote, joka on valmis skaalautumaan kansainvälisille markkinoille. 

Vedenkäsittely ja -puhdistus ovat tärkeitä tehtäviä suurimmalla osalla teollisuuden aloista. Perinteiset puhdistusmenetelmät eivät kuitenkaan ota huomioon veden sisältämiä raaka-aineita, vaan vesiin liuenneet metallit ja ravinteet päätyvät jätteeksi tai hävitettäväksi. Weeefinerin 4D Sieppari™ -ratkaisut on suunniteltu vastaamaan tähän ongelman. 4D Sieppari™ -teknologian avulla voimme selektiivisesti talteenottaa metalleja ja ravinteita vedestä ja tuottaa niistä raaka-aineita esimerkiksi kierrätyslannoitteisiin. 

Kiertotalous on toimintamme ytimessä ja haluamme tarjota käytännöntasolla vaikuttavia kiertotalousratkaisuja, joiden avulla teollisuudentoimijat voivat parantaa omia prosessejaan. 

”Kiertotalouden kasvupolku on meille mahtava tilaisuus päästä hiomaan kasvustrategiaamme ja verkostoitumaan muiden suomalaisten kiertotalousyritysten kanssa,” kertoo Weeefinerin kehityspäällikkö Saara Tuhkanen.

Kasvupolku-sparrauksessa yritykset pääsevät tapaamaan asiantuntijoita, jakamaan oppeja toistensa kanssa, luomaan uusia kontakteja ja yhteistyökumppaneita sekä inspiroitumaan yhdessä.

Ota yhteyttä