Weeefiner tukee tiimin hyvinvointia

Työntekijöiden hyvinvointi on kaikkien etu. Sen vuoksi Weeefiner panostaa hyvinvoinnin edistämiseen jo alusta lähtien.

Osana hyvinvointia Weeefinerilla järjestetään vapaa-ajan virkistystoimintaa, jonka tarkoituksena on juhlia onnistumisia ja lujittaa tiimin yhteishenkeä. Yllä tiimikuva pikkujouluista, jossa tapasimme jouluruoan ja keilauksen merkeissä.

Keväällä 2022 Weeefinerilla päätettiin tehdä ja toteuttaa uusi suunnitelma henkilöstön kehittämiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden hyvinvointia. 

”Työntekijät ovat yrityksen tärkeä, ellei jopa tärkein resurssi, josta kannattaa pitää huolta. Lisäksi proaktiivinen hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla osoittaa työntekijöistä välittämistä. Siksi me Weeefinerilla haluamme panostaa tiimimme hyvinvointiin aktiivisesti”, kertoo kampanjaa vetävä Saara Tuhkanen, Weeefinerin kehityspäälikkö.

Suunnittelu aloitettiin toteuttamalla kysely, jolla kartoitettiin, mitä asioita tiimin mielestä on tarpeen käsitellä. Kyselyn perusteella kehitettiin hyvinvointikampanja, jossa hyvinvoinnin eri teemoja käsiteltiin työntekijöiden tarpeiden mukaan.

Liikuntaa, lepoa ja vinkkejä hyvinvoinnin ylläpitoon

Alkusyksyn ajan Weeefinerilla keskityttiin liikunnan lisäämiseen liikuntakilpailun avulla. Tavoitteena oli kannustaa työntekijöitä lisäämään liikuntaa arkeensa ja kilpailuun osallistuttiinkin innokkaasti. Kampanjasta saadun palautteen perusteella liikunnan määrä myös todella lisääntyi kannustuksen myötä.

Loppuvuoden aikana keskityttiin psyykkiseen palautumiseen eri teemaviikkojen avulla. Varsinkin syksyn pimetessä levon ja palautumisen merkitys korostuu ja siksi tämä valittiin sopivaksi ajankohdaksi henkiseen hyvinvointiin keskittymiselle.

Palautumiskampanjan tavoitteena on esitellä ja opettaa erilaisia työkaluja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Teemaviikkojen aikana annettiin tietoa psyykkisen palautumisen eri osa-alueista ja pieniä tehtäviä, joiden avulla voi helposti tutustua aiheisiin ja viedä ne käytäntöön omassa arjessa.

Tavoitteena pitkäjänteinen hyvinvoinnin seuranta

Koko hyvinvointikampanja on otettu positiivisesti vastaan Weeefinerilla. Tiimimme jäsenet ovat olleet tyytyväisiä, että hyvinvointiasioita on tuotu säännöllisesti ja monipuolisesti esiin. Kampanjaa kiiteltiin erityisesti siitä, että siinä on osattu keskittyä juuri oikeisiin asioihin.

Kampanjan jälkeen työhyvinvoinnin tilaa seurataan säännöllisesti kyselyillä ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tehdään jatkuvaa työtä. Henkilöstön kehittämissuunnitelmassa tullaan huomioimaan joustavasti tiimiläisten tarpeet, jotta keskitytään työntekijöille tärkeisiin asioihin oikea-aikaisesti. Erityisen tärkeää on kuulla ja osallistaa työntekijöitä uusia suunnitelmia tehtäessä, tehdäänhän tätä juuri heitä varten.

Ota yhteyttä