Weeefinerin typen talteenottoratkaisu valittiin voittajaksi Hackathonissa

Humuspehtoori Oy:n toimeksiannosta järjestetty HumuspehtooriHackathon etsi tehokasta ratkaisua typen talteenottoon ja hyödyntämiseen. Weeefiner vei voiton typen talteenottoon räätälöidyllä 4D Sieppari -ratkaisulla.

*Kuva: Jamk Biotalous/BioPaavo

HumuspehtooriHackathonin tavoitteena oli löytää teknologioita ja ratkaisuja, joilla kompostointikentän valumavesien sisältämä typpi saadaan mahdollisimman tehokkaasti talteen ja hyötykäyttöön kierrätyslannoitteiden valmistuksessa. Innovaatiokilpailun loppusuoralla oli mukana neljä tiimiä, joista Weeefinerin tiimi valittiin voittajiksi.

”Hackathon ylitti odotukset, aivan mahtava kokonaisuus. Finaalipäivänä pääsimme vielä sparrailemaan monialaisen asiantuntijatiimin kanssa, mikä auttoi kehittämään omaa ideaa ja esitystä eteenpäin. Odotamme tulevaa yhteistyötä Humuspehtoorin kanssa innolla”, kertoo Weeefinerin kehityspäällikkö Saara Tuhkanen.

”Mahtava, tavallisesta poikkeava päivä takana. Hackathon oli loistava tilaisuus verkostoitumiseen ja uusien ihmisten tapaamiseen. Saamamme sparraus oli laadukasta ja auttoi meitä jäsentelemään omaa esitystämme. Ja tietenkin voitto lämmittää mieltä, kun saamme tunnustusta innovaatiollemme”, toteaa Tuija Solismaa-Pirnes, Weeefinerin laboratoriopäällikkö.

Typpi takaisin pellolle lannoitteena

Kierrätyslannoitteiden valmistaja Humuspehtoori Oy hyödyntää nykyisessä liiketoiminnassaan maatalouden ja metsätalouden sivuvirtoja sekä muita jätteeksi luokiteltavia materiaaleja maanparannusaineiden ja lannoitteiden valmistuksessa.

Typen talteenotto on ollut kasvun pullonkaulana Humuspehtoorin liiketoiminnassa jo pidemmän aikaa. Nykyisellään kompostointikentän valumavesi käsitellään osin kosteikoissa sekä kampaojastossa. Ajan saatossa kosteikon kyky sitoa ravinteita on heikentynyt, samalla kun puhdistamolietteen laatu on vahvistunut. Nyt toiveissa on päivitetty vedenkäsittelyratkaisu, joka vaatisi vähemmän henkilöresursseja ja olisi kustannustehokkaampi.

Weeefinerin ehdottama ratkaisu perustuu 4D Sieppari -teknologiaan, joka voidaan kustomoida erilaisten metallien ja ravinteiden talteenottoon. Tässä tapauksessa 4D Sieppari kustomoidaan nappaaman typpeä. Kun 4D Sieppari on täynnä, se voidaan pestä sopivalla liuoksella, jolloin lopputuloksena saadaan lannoitekäytössä hyödynnettävä väkevä typpiliuos. 

Ratkaisun avulla Humuspehtoori voi paitsi säästää operointikuluissa ja puhdistaa ympäristöön päätyvät vedet tehokkaammin, myös palauttaa typen takaisin kiertoon ja löytää jopa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kasvava tarve kierrätysravinteille

Suuressa kuvassa ravinteiden kierto ja kierrätyslannoitteet ovat ajankohtaisia aiheita niin viljelijöiden kuin EU-päättäjienkin keskuudessa. Monella suunnalla kehitetään ratkaisuja, joilla jätevesien, lannan ja teollisuuden sivuvirtojen ravinteet saadaan takaisin pellolle korvaamaan fossiilisia lannoitteita ja vähentämään vesistöjen rehevöitymistä. Samalla ravinteiden tehokkaampi kierrätys edesauttaa maatalouden huoltovarmuutta.

Weeefiner Oy on aiemmin keskittynyt ratkaisemaan erityisesti liuenneiden metallien talteenottoon liittyviä haasteita, mutta nyt toiminta on laajentunut myös ravinteiden puolelle. Hackathonin voitto osoittaa selkeästi, että talteenottoratkaisuille on valtava tarve ja Weeefiner voi omalta osaltaan auttaa vastaamaan tähän tarpeeseen.

HumuspehtooriHackathonista

Hackathonin järjesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo yhdessä Maaseutuverkoston, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ja Kasvu Openin kanssa. Hackathonin tilaajana (ja mahdollistajana) on Maaseutuverkoston Vihreä kasvu -teemaryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on nostaa esiin uusia näkökulmia maaseudun kestävän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Vihreä kasvu -teemaryhmän toiminnassa pyritään yhdistämään ekologinen kestävyys alkutuotannon kannattavuuteen.

 Aiheesta lisää mediassa: kemiamedia.fi

Katso haastattelu

Ota yhteyttä