Weeefinerin uudet advisorit vauhdittavat kasvua

Advisory Network on erinomainen apuväline, kun yritys tarvitsee lisää osaamista ja neuvonantoa, erityisesti kasvua hakiessaan. Weeefinerin uudet asiantuntijat tulevat auttamaan erityisesti myyntiin, strategiaan ja tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Weeefiner tarjoaa teollisuuteen ja erilaisiin vesiprosesseihin materiaalien talteenottoratkaisuja. Weeefinerin kehittämän 4D Sieppari -teknologian avulla liuenneet metallit ja ravinteet saadaan erotettua vedestä selektiivisesti, ja näin arvokkaat raaka-aineet voidaan palauttaa kiertoon.

Tällä hetkellä maailmassa on kasvava tarve useista materiaaleista, kuten kriittisistä raaka-aineista. Lisäksi säännösten ja lakien muuttuessa yhä useampi etsii kustannustehokkaita ja toimivia tapoja vedenkäsittelyyn. Weeefinerin tavoitteena on kasvattaa toiminta ja kehittää myyntiä, jotta näihin tarpeisiin kyetään vastaamaan. Tässä tehtävässä tulevat auttamaan Weeefinerin kaksi uutta neuvonantajaa; Ville Salonen ja Timo Galkin.

”Weeefiner ratkaisee huutavaa ongelmaa maailmassa. Advisori -roolin kautta pääsen luomaan myönteistä muutosta yhdessä Weeefinerin kanssa”, Ville Salonen kertoo.

Advisory Network tarjoaa strategisen tason neuvoja yrityksen johdolle vapaamuotoisesti. Ulkopuolisina advisorit tuovat uutta näkökulmaa ja arvokasta lisätietoa. Lisäksi advisorit ovat oman asiansa ja alansa rautaisia asiantuntijoita.

”Näen, että Weeefinerilla on mahdollisuus vahvaan kasvuun lähivuosina. Kun saadaan lisää todennettua näyttöä eli referenssejä siitä, että 4D Siepparit toimivat teollisuuskohteissa odotusten mukaisesti, niin näen merkittäviä kasvumahdollisuuksia monilla toimialoilla sekä Suomessa että globaalisti,” Timo Galkin kommentoi.

Ville Salonen ja Timo Galkin, Weeefinerin uudet advisorit. 

Villeltä vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen

Ville Salonen on 37-vuotias perheenisä, joka on juuri muuttanut lähemmäs synnyinseutujaan Jyväskylään. Ville antaa Weeefinerille neuvoja erityisesti strategiaan ja liiketoiminnan kehitykseen, vaikkakin keskustelujen otsikot ovat usein hienojakoisempia.

”Esimerkiksi keskusteltaessa kasvun pullonkauloista ja niiden avaamisesta, voin kertoa, kuinka tunnistaa oikeat asiakkaat ja lähestyä heitä”, Ville kertoo.

Ville toimii nykyisin Cargotecin uusien liiketoimintojen sisäisenä seniorikonsulttina. Aiemmin hän toimi liikkeenjohdon konsulttina konsulttitoimistosta käsin. Näiden päälle hän sivutoimisesti neljän partnerin sijoitusyhtiön puikoissa tekemässä sijoituksia PK-sektorille. 

“Myös tietokirja psykologian soveltamisesta liiketoimintaan on tullut kirjailtua ja tohtorin hattu löytyy, väiteltyäni markkinoinnin alalta tohtoriksi.”

Villen tausta mahdollistaa liiketoiminnan kehittämiseen pureutumisen monesti eri näkökulmasta. Advisoriksi Weeefinerille hän halusi nimenomaan, jotta voisi auttaa yritystä eteenpäin.

”Weeefiner on lähtökiihdytyksessä, ja juuri lähtemässä lentoon. Olen vakuuttunut, että luvassa on hieno lentomatka! Toisaalta, kuten lentämiseen kuuluu, oletan matkalla olevan monenlaista turbulenssia. Jos pystyn tuota turbulenssia hivenen tasoittamaan neuvoillani, niin aina parempi.”

Timo tuo vahvaa asiantuntijuutta vedenkäsittelyalalta

Vantaalainen Timo Galkin harrastaa luonnossa liikkumista ja mökkeilyä sekä laulaa kamarikuoro Qoro Quandossa ja aikataulujen salliessa myös pienyhtyeissä. Sen lisäksi hänellä on kaksi lasta ja laaja kokemus niin vedenkäsittelystä, kiertotaloudesta kuin tutkimustoiminnastakin.

Timo on Kemian tekniikan DI, jolta löytyy lähes 10 vuoden kokemus teolliselta ja kunnalliselta vedenkäsittelyalalta. Mukaan on mahtunut vesikemiaan, prosessisuunnitteluun ja myyntiin liittyviä tehtäviä ja vastuita. Viimeisten 4 vuoden ajan Timo on ollut liiketoiminnanjohtajan roolissa vedenkäsittelyn prosessi- ja laitetoimittajalla, vastuualueenaan kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen ja lisäarvoa tuottavat digitaaliset palvelut.

Verkostoituminen on hänelle tärkeä osa työtä, ja hän toimiikin tällä hetkellä aktiivisesti muun muassa Vesikemiayhdistyksen hallituksessa ja PSK-standardisoinnin Voimalaitosten vesikemia -työryhmässä.

”Arvostan ja pidän ihmisten oikeista kohtaamisista, joten en ole erityisen aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ystäväpiirini ja verkostot ovat kuitenkin laajat, mistä on iloa ja hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla”, Timo kertoo.

Pääosan urastaan, yli 17 vuotta, hän on kuitenkin tehnyt teollisuuden tutkimusorganisaatioissa, muun muassa Nokian Tutkimuskeskuksessa ja Nokia Bell Labs:issa. Näissä tehtävissä hänelle on karttunut teknisen osaamisen lisäksi arvokasta kokemusta suurempien kokonaisuuksien hallinnasta ja yhteistyöstä erilaisten toimijoiden, asiakkaiden ja rahoittajien kanssa.

”Uskon, että minusta on Weeefinerille eniten hyötyä teknisenä ja myynnillisenä sparraajana. Lisäksi voin auttaa tunnistamaan sellaisia pilotointimahdollisuuksia, joissa 4D Siepparin erityisominaisuudet ja edut perinteisiin vedenkäsittelyteknologioihin nähden korostuvat.”

Ota yhteyttä