Weeefiner ja ANDRITZ kehittävät yhteistyössä metallien talteenottoprosesseja sellu- ja paperiteollisuudelle

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ ja talteenottoteknologian edelläkävijä Weeefiner ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen metallinpoistokonseptien, -tekniikoiden ja -prosessien kehittämiseksi sellu- ja paperitehtaiden nestevirroille.

ANDRITZ PULP & PAPER on maailman johtava laitosten, järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittaja teollisuudelle. ANDRITZin erityinen CircleToZero™-aloite pyrkii tukemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti vähentämään kokonaispäästöjään ja jätteen syntymistä poistamalla, vähentämällä, puhdistamalla tai muuntamalla jätteet lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi. Tämä edellyttää uusia teknologioita ja ratkaisuja, jotka maksavat itsensä takaisin ympäristöllisesti ja taloudellisesti. Matkalla kohti CircleToZeroa ANDRITZ luottaa yhteistyöhön ja kumppanuuksiin asiakkaiden ja teknologiatoimittajien, kuten Weeefinerin, kanssa.

”Weeefiner tarjoaa edistyksellistä vedenkäsittelytekniikkaa, jolla voidaan poistaa ja talteenottaa lähes mitä tahansa liukoisia metalleja ja ravinteita teollisuusvirroista. Tämän pitkäaikaisen yhteistyön tavoitteena on yhdistää Weeefinerin ja ANDRITZin osaaminen ja resurssit teknologian kehittämiseksi sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin”, kertoo Weeefinerin operatiivinen johtaja Mikko Hänninen.

Tarve edistykselliselle talteenottoteknologialle

Sellu- ja paperiteollisuuden merkittävänä toimittajana ANDRITZilla on asiakkaita ympäri maailmaa. Monet sellu- ja paperitehtaiden prosesseista liuottavat puuperäisiä metalleja eri virroiksi, jotka kerääntyvät lopulta prosessisykleihin ja voivat heikentää prosessin tehokkuutta.

Tällä hetkellä ei ole olemassa kustannustehokkaita menetelmiä metallien tai ravinteiden talteenottoon teollisista prosessivesistä, ja vaihtoehdot näiden prosessiin kuulumattomien alkuaineiden poistamiseksi voivat olla kalliita, hankalia ja monimutkaisia. Lisäksi nykyiset jätevedenkäsittelymenetelmät synnyttävät huomattavan määrän käyttämättömiä sivuvirtoja, mikä lisää merkittävästi tehtaiden käyttökustannuksia.

Huippuluokan 4D Siepparit yhdistävät vedenkäsittelyn ja innovatiivisen teknologian tiukimpienkin käyttöhaasteiden voittamiseksi. Metalleja ei vain poisteta, vaan ne voidaan ottaa talteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten. Tämä maksimoi liuenneiden metallien hyödyntämisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja alentaa käyttökustannuksia huomattavista.

Ensimmäiset talteenottoprojektit jo kehitteillä

”Olemme tutkineet erilaisia sellutehtaan sivuvirtoja useiden vuosien ajan ja olemme kohdanneet prosesseissa useita haasteita epäpuhtauksien, kuten metallien, takia. Nämä metallit eivät ainoastaan rajoita sivuvirtojen käyttöä, vaan myös aiheuttavat ongelmia sellutehtaan toiminnassa. Ei ole olemassa helppoa tapaa poistaa tai uuttaa puuperäisiä metalleja prosessivirroista”, sanoo Naveen Chenna, ANDRITZin liiketoiminta- ja teknologiakehitysjohtaja.

”Olemme äskettäin käynnistäneet CircleToZero-hankkeen, jonka tavoitteena on muuntaa sellutehtaan käyttämättömät sivuvirrat lisäarvotuotteiksi, ja havaitsimme, että 4D Sieppari voi olla yksi parhaista vaihtoehdoista metallien selektiiviseen poistamiseen prosessivirroista. Yksinkertaisen ja hyvin integroidun 4D Sieppari -teknologian avulla, jota sovelletaan tehtaiden nestevirtoihin, voidaan saavuttaa hyötyjä tehtaiden toiminnalle ja samalla sivuvirtojen tehokkaalla käytöllä voidaan vähentää ympäristönkuormitusta.”

Ensimmäiset kehitysprojektit ovat jo käynnissä ja teknologiaa on testattu eri prosessivirroilla ja tehtaiden sivutuotteilla.

Tietoja Andritzista

ANDRITZ on kansainvälinen teknologiakonserni, joka tarjoaa tehtaita, järjestelmiä, laitteita ja palveluita eri toimialoille. Yhtiö on yksi teknologia- ja globaaleista markkinajohtajista vesivoimaliiketoiminnassa, sellu- ja paperiteollisuudessa, metallintyöstö- ja terästeollisuudessa sekä kiinteiden ja nesteiden erottelussa kunta- ja teollisuussegmenteillä.

Konsernin pääkonttori on Grazissa, Itävallassa. ANDRITZ on perustettu lähes 170 vuotta sitten, ja se on kehittynyt konserniksi, jolla on noin 26 800 työntekijää ja yli 280 toimipistettä yli 40 maassa maailmanlaajuisesti. Luotettavana ja osaavana kumppanina ANDRITZ tukee asiakkaitaan yritys- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Andritz.com

Tietoja Weeefineristä

Weeefiner on teknologinen edelläkävijä, joka tarjoaa ratkaisuja teollisten prosessien virtaviivaistamiseen ja tuotannon sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kiristyneet ympäristömääräykset ja -tavoitteet ovat lisänneet tarvetta käytännöllisille ja kustannustehokkaille kiertotalousratkaisuille. Nopeasti kasvava startup-yritys tarjoaa työkaluja ja palveluita metallien talteenottoon ja auttaa muuttamaan vähäarvoiset ja myrkylliset jätevirrat kestäväksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi. Weeefiner.fi

Ota yhteyttä