ELY-rahoituksella (EU) vahvistusta tuotteistukseen ja kansainvälistymiseen

Weeefinerille myönnettiin kehittämisavustusta kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja tuotteistamisen edistämiseen. Hanke toteutetaan vuosien 2021–2022 aikana.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Weeefinerin voimakas kasvu ja tehokas siirtymä kansainvälisille markkinoille. Vuoden 2021 aikana Weeefiner on onnistuneesti tuonut 4D Scavenger -teknologian markkinoille ja yritys on kasvattanut merkittävästi toimintaansa Suomessa. Nyt tähtäimenä on avata tie kansainvälisille markkinoille.

 ”Vesienkäsittely, kierrätys ja kiertotalous sekä siihen liittyvä sekundääristen raaka-aineiden hyödyntäminen ovat jatkuvasti kasvava markkina. Nykyajan korkeat vastuullisuus- ja ympäristövaatimukset eivät kosketa vain Suomea, vaan uusille innovatiivisille ratkaisuille on tarvetta globaalilla tasolla”, Weeefinerin operatiivinen johtaja, Mikko Hänninen perustelee.

Kansainvälistymisprojektin vastuuhenkilönä toimii Weeefinerin uusi kehityspäällikkö Saara Tuhkanen. Hankkeen aikana hän tulee muun muassa tekemään markkinaselvitystä kohdemaista ja kartoittamaan Suomessa toimivien monikansallisten yritysten halukkuutta lähteä mukaan kv-yhteistyöhön ja viennin käynnistämiseen.

”Projektissa pääsen hyödyntämään osaamistani ja kokemustani kansainvälisen kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä sekä syventämään ymmärrystä asiakastarpeesta.”

Tuotteistamisella parempaa asiakaskokemusta

Kansainvälistymisen lisäksi hankkeen aikana liiketoimintaa halutaan suoraviivaistaa, jotta se vastaisi paremmin asiakastarvetta.

Tavoitteena on tuotteistaa teknologia puhuttelevaksi, nykyaikaiseksi ja modulaariseksi kiertotalousratkaisuksi. Tämä tulee vaatimaan asiakashankinnan prosessien tarkkaa määrittelyä ja dokumentointia sekä viestinnän kehittämistä.

”Uskomme, että teknologian tuotteistaminen tutkittuun tarpeeseen tulee näkymään parempana asiakaskokemuksena sekä uusien tuote- ja markkinasegmenttien muodossa”, Mikko Hänninen kertoo.

Weeefinerista

Weeefiner tarjoaa ratkaisuja metallien talteenottoon, vedenkäsittelyyn ja teollisten prosessien virtaviivaistamiseen. Tavoitteenamme on muuttaa jäte-, prosessi- ja sivuvirtojen liuenneet metallit kestäväksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi tuottaen aitoa lisäarvoa asiakkaillemme.

EU:n ELY-rahoitusaloitteen mukaisesti. Lisätietoja hankkeesta ja rahoituksesta saat rakennerahastot -sivustolta tai ottamalle meihin yhteyttä info@weeefiner.fi

Ota yhteyttä