KEMIA: Suomalaisyritys sieppaa jätevesien metallit talteen uusin keinoin

Kemia-lehti haastatteli teknologiajohtajaamme, Elmeri Lahtista. He olivat erityisen kiinnostuneita Weeefinerin uudesta suodatinteknologiasta, jolla saadaan talteenotettua jäte- ja prosessivesiin liuenneita arvokkaita sekä haitallisia metalleja.

”Toisin kuin perinteisissä menetelmissä, me emme suodata kiintoaineita vaan keskitymme liukoisiin komponentteihin, kuten juuri arvo- tai haittametalleihin”, Lahtinen kertoi Kemia-lehdelle.  

Teknologiamme mahdollistaa liukoisten metallien tai anionien talteenoton hyvin monenlaisista virroista. Weeefiner valmistaa 3D-tulostamalla suodatinyksiköt, joiden läpi vedet pumpataan. Kutsumme teknologiaa 4D-ratkaisuksi, sillä suodattimelle voidaan antaa toivotun muodon lisäksi optimaalinen koostumus eli sopivasti aktiivista materiaalia juuri halutun metallin talteenottoa varten.

”Usein esiintyy hankaluuksia nimenomaan tiettyjen, yksittäisten metallien suodatuksessa. Mielestäni meidän teknologiamme on paras, ellei jopa ainoa, jolla voi selektiivisesti talteen ottaa vedestä metalleja.”

Teknologiamme taustalla on vankka tutkimuspohja

Kemia-lehti oli kiinnostunut myös Weeefinerin taustasta. Idea uudenlaisesta suodatusteknologiasta syntyi aikoinaan erään Jyväskylän yliopiston tutkijan 3D-tulostusharrastuksesta.

”Kemian laitoksen professoreilla heräsi ajatus, voisiko 3D-tulosteilla olla jokin muukin funktio kuin toiminta pelkkinä mekaanisina kappaleina. Siitä se sitten lähti.”

Tutkijat halusivat selvittää, kuinka kappaleisiin voitaisiin lisätä erilaisia kemiallisia ominaisuuksia. Innovaatiolle oli selkeä markkinarako, sillä tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen ei vielä ollut keinoa.

Innovaation käyttömahdollisuudet ovat laajat

Tähän asti menetelmää on käytetty kemianteollisuuden lisäksi esimerkiksi selluteollisuudessa, mutta innovaation sovelluskenttä on hyvin laaja.

”Teknologiaa tarvitaan oikeastaan aina, kun vesi ja metalli kohtaavat yhtään isommissa määrin”, Lahtinen selitti. 

Liuenneiden metallien poistaminen vedestä auttaa yrityksiä esimerkiksi pysymään määrätyissä päästörajoissa tai -suosituksissa. Tälläkin teknologialla on kuitenkin rajansa.

”Vesienkäsittelyssä ei ole niin sanottua hopealuotia eli ratkaisua, joka toimisi kaikkialla. Meidänkään menetelmämme ei taivu ihan joka paikkaan, vaan esimerkiksi isompia vesimassoja käsitellessä on usein tarve yhdistellä eri teknologioita”, Lahtinen kertoo.

Haluamme helpottaa liuenneiden metallien kierrätystä

Kemia halusi tietää, mitkä arvot vievät Weeefineria eteenpäin.

“Kiertotalous on toimintamme ytimessä, ja lähes kaikki projektimme liittyvät siihen. Pyrimme aina mahdollisimman suljettuihin kiertoihin ja nollahukka-ratkaisuihin, kun suunnittelemme uusia käsittelyprosesseja.”

Päämäärämme on tarjota yrityksille helpompia ratkaisuja metallien kierrätykseen. Haluamme tuoda teollisen vesienkäsittelyn pienempään kokoluokkaan, mikä madaltaa kynnystä ottaa käyttöön uusia metallien talteenottoprosesseja.

“Päätavoitteemme on tehdä mahdollisimman yksinkertainen mutta samaan aikaan joustava tuote. Tarkoituksena on vaihtaa vain aktiivista prosessin sydäntä eli itse suodatinta sen mukaan, millaiseen käyttöön sitä tarvitaan.”

Alkuperäisen artikkelin voit lukea Kemia-lehdestä (5/2021) tai Kemia-lehden verkkosivuilta.

Ota yhteyttä