FI | EN

Leave nothing behind

Mullista vedenkäsittelysi – hyödynnä arvokkaat raaka-aineet perusteellisesti ja vähennä ympäristön kuormitusta.

Lue lisää

Container Pilottikontti
4D Scavenger unit - yksikkö

Ratkaisu vedenkäsittelyn kasvaviin haasteisiin

  1. Paranna materiaalitehokkuutta
    Ilman tehokasta talteenottoa merkittävä osa prosessien liuenneista materiaaleista jää hyödyntämättä ja päätyy jätevirtoihin.
  2. Saavuta päästötavoitteet
    Tiukentuvat päästöraja-arvot asettavat haasteita vedenkäsittelylle. Tarve kustannustehokkaille ratkaisuille kasvaa jatkuvasti.

4D Scavenger talteenottaa liuenneet metallit prosessi- ja jätevesistä

4D Scavenger -teknologian avulla materiaaleja ei hukata – kehittämämme 4D Scavenger kykenee selektiivisesti suodattamaan ja talteenottamaan lähes minkä tahansa liuenneen metallin tai ravinteen prosessi- ja jätevirroista. Talteen otetut materiaalit voidaan käyttää sekundäärisinä raaka-aineina, kierrättää takaisin prosessiin tai hävittää asianmukaisesti.

4D Scavenger applications - käyttökohteet
Ympäristövastuullisempi, suorituskyky kasvaa, monikäyttöinen, tehokas, räätälöity.
Vähemmän metallipäästöjä, kustannukset laskevat, kätevä, kompakti, kustannustehokas.
4D Scavenger

 

4D Scavenger soveltuu esimerkiksi sinkin, nikkelin, kadmiumin, lyijyn, elohopean sekä jalometallien talteenottoon ja poistoon lähes kaikista prosesseista. Asiakkaitamme löytyy kemianteollisuudesta, metallinjalostuksesta, kaivostoiminnasta, jätevedenkäsittelystä ja hulevesien puhdistuksesta.

 

Tutustu palveluihin

 

Uutiset

"Kiertotalous globaalina ilmiönä on yksi vahvimmista vastuullisen talouden vetureista, ja Weeefinerin läpimurtoteknologia vastaa haasteeseen luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi."

Henrik Kunttu
Tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta
vastaava vararehtori Jyväskylän yliopistossa

Varaa ilmainen konsultaatio

Paljasta prosessiesi piiloarvo - helposti ja nopeasti.

Mikko Hänninen

Chief Executive Officer
+358 40 7053973
mikko.hanninen@weeefiner.fi
LinkedIn

Elmeri Lahtinen

Chief Technology Officer
+358 40 559 2666
elmeri.lahtinen@weeefiner.fi
LinkedIn